August 26, 2015

Buiten Europa reizen en hoe je jezelf kan voorbereiden.


Zoals je misschien al gelezen hebt in mijn januari-overzicht, reis ik binnenkort naar Argentinië. Hoewel ik er erg naar uit kijk om voor de allereerste keer EVER buiten Europa te reizen, waren er ook heel veel dingen die moesten gedaan, gepland en gekocht worden... en wel ja, dingen die moesten gebeuren waarvan ik niet eens wist dat ze moesten gebeuren, om eerlijk te zijn. Ik dacht dat ik waarschijnlijk niet de enige ben met dit probleem en daarom maakte ik deze blogpost met de belangrijkste zaken die je op je to do lijst moet zetten wanneer je naar het buitenland reist, of dat nu Argentinië, Zuid-Afrika, Canada of Rusland is.

(Reis)documenten


Allereerst moet je even nakijken welke documenten je nodig hebt om het land dat je wil bezoeken zelfs nog maar binnen te geraken. Voor sommige landen is een visum vereist, voor andere landen is een internationaal reispaspoort voldoende. Als je al alle nodige documenten hebt, vergeet dan zeker niet de vervaldatum na te kijken. De meeste landen eisen dat de documenten nog minstens 6 maanden geldig zijn op de datum van terugkomst dus kijk zeker even na of dat inderdaad zo is.
Als je een lange vlucht neemt, kijk dan 2 keer na of je alle nodige documenten bij hebt (je weet nooit): vliegtuigtickets (berg je boarding pass goed weg), paspoort, visum.

Verder heeft ons departement van Buitenlandse Zaken nog een erg handige website waarop je kan zien welke documenten je nodig hebt voor welk land dus als je niet zeker bent, kan je het altijd hier nakijken.

Vaccinaties

Voor sommige exotische bestemmingen is het nodig dat je eerst nog enkele vaccinaties laat plaatsen voor je vertrek. Bij Argentinië is dat bijvoorbeeld ook het geval. Ik kreeg 2 erg pijnlijk vaccinaties voor hepatitis A en een andere - minder pijnlijke - spuit voor gele koorts.
Als je niet zeker bent welke vaccinaties je moet krijgen, is Google je beste vriend maar je kan best ook altijd checken bij je huisarts om zeker te zijn. Verder kan je ook nakijken op de website van het Tropische Instituut die ook heel veel informatie bevat. Sommige vaccinaties, zoals die van gele koorts kan je enkel bij het Tropisch Instituut gaan halen dus kijk alles grondig na.

Medicatie

Wanneer je naar het buitenland reist is het eten vaak erg verschillend van wat je gewoon bent. Dus zelfs wanneer je alle juiste vaccinaties hebt gekregen en alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen, is er nog een kans dat je ziek wordt. Ik weet het, niet leuk. Zoals ik al zei is het voor mij ook de eerste keer reizen buiten Europa en ik weet zelf niet goed wat te verwachten dus ik neem alles mee. Meerdere pilletjes tegen diarree (want daar heb je het meeste kans op), tegen misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, blaren (ook al is dat niet echt een ziekte), ... . Ik heb ook antibiotica mee voor het geval ik dengue zou krijgen (hey, je weet nooit he).
Opnieuw, check zeker met je huisarts en kijk wat hij/zij nodig acht en laat hen iets voorschrijven. Uiteindelijk weten zij het toch nog steeds het beste.

Geldzorgen

Munteenheid?

Een ander belangrijke zaak is om te checken met welke munteenheid je moet betalen op je bestemming. Wanneer je in Europa leeft, raak je gewend aan het feit dat je overal in euros kan betalen en wel, ik vergeet soms dat er nog andere munteenheden bestaan. Zeker even nakijken dus!

Wisselkoers?

Eens je de munteenheid weet, moet je ook weten hoe en waar je het geld kan omwisselen. In ons geval heeft iemand anders zich daar al mee bezig gehouden en heeft onze reisbegeleider al uitgezocht hoe we het voordeligst ons geld kunnen omwisselen (erg gemakkelijk) maar kijk even op het internet om te zien welke wisslekoersen het interessants zijn. Soms, zoals in ons geval, is het beter om je euro's mee te nemen naar je bestemming en ze ter plekke te laten wisselen. Blijkbaar houden ze er in Argentinië van om euro's en dollars te ontvangen dus de wisselkoersen zijn er erg goed voor het moment. In andere gevallen kan het beter zijn op op voorhand al je geld te laten wisselen in je lokale bank.


Kredietkaarten?

Naast wat cash geld kan het gemakkelijk zijn om ook een kredietkaart mee te nemen. Het komt altijd goed van pas in onvoorziene omstandigheden. Als je beslist om ook je gewone bankkaart mee te nemen, moet je wel even nakijken of ze wel werken in het land van bestemming. Zeker in Europa werken de meeste kaarten enkel binnen Europa. Als je daarbuiten reist, is het raadzaam om een bezoekje te brengen aan je bank om het land te laten deblokkeren. Voor Argentinië bijvoorbeeld, heb ik mijn bank geïnformeerd zodat ze me toegang konden geven om voor een periode van een maand geld af te halen in Zuid-Amerika.

Het juiste materiaal

Met het risico van te bemoederend te klinken, wil ik ook even benadrukken dat het belangrijk is om het juiste materiaal met je mee te nemen. Wanneer je gaat wandelen, neem dan aangepaste wandelschoenen mee. Het ligt voor de hand, ik weet het, maar ik heb ooit de Samariakloof op mijn Vans doorgewandeld en hoewel ik het vrij goed overleefd heb en niet al te veel blaren had, waren wandelschoenen toch gemakkelijker geweest. Dit jaar gaan we raften dus ik ben proactief geweest en heb me alvast een nieuw paar (roze!!) waterschoenen aangeschaft, zoals je kan zien op de foto bovenaan. Andere zaken waaraan ik zoal denk zijn de volgende:


Geldbuidel

Afhankelijk van waar je precies naartoe gaat, kan een geldbuidel handig van pas komen. Zeker wanneer je naar erg toeristische of arme landen gaat, is een geldbuidel een goed idee. Hiermee bedoel ik dan het type geldbuidel die je onder je kleren kan dragen zodat niemand het ziet. Voor Argentinië hebben we zelfs een variant met een stalen draad gekocht zodat die niet van je lijf geknipt kan worden door potentiële overvallers. Oké, misschien is het wat overdreven maar je kan niet zeker genoeg zijn. Je wilt je reis ook niet verpesten door al je geld en documenten kwijt te raken, toch?
Het extra voordeel is dat een geldbuidel discreet is, je hebt het de hele tijd bij je dus je hoeft je geen zorgen te maken en je kan wat cash geld in je gewone portefeuille bewaren zodat niemand vermoedt dat je eigenlijk veel meer geld bij je hebt.


Reisstekker

Wanneer je reist naar een ander land, zelfs binnen Europa, kom je vaak verschillende stopcontacten tegen. Vergeet dus geen reisstekker als je je telefoon, je fototoestel of je haardroger (als je die meeneemt) wilt kunnen gebruiken. Omdat ik zelf nog geen reisstekker had liggen, heb ik - of eigenlijk mijn papa - geïnvesteerd in een stekker met 5 verschillende opties. De lijst van landen waar je die kunt gebruiken is erg lang dus het zal zeker ook in de toekomst van pas komen, wat het doel was ook.

Klimaat

Het lijkt opnieuw voor de hand liggend maar ik maakte zelf de fout om het klimaat niet te checken voor deze reis. Ik dacht er niet over na dat Argentinië ONDER de evenaar ligt en dat betekent dat de seizoenen dus ook omgekeerd zijn. Terwijl ik dacht dat ik naar Argentinië zou gaan in de late zomer, begin van de herfst, ging ik eigenlijk tijdens het begin van de lente. Dus google het klimaat, peoples! Laat u niet vangen, zoals mij!
Anyway, geen zorgen, omdat Argentinië ook goed weer heeft in de late winter en zelfs fantastisch weer heeft in het noorden (waar wij ook naartoe gaan). Het enige nadeel is dat het maar 10-15°C is in Buenos Aires, waar we arriveren en ook onze reis afsluiten maar in het noordelijke deel van onze reis (Salta, Corrientes, Iguazu, ...) kan het erg heet zijn... Wat betekent dat je voor alle seizoenen kleding  moet meenemen. Bummer wanneer je gaat backpacken, dat kan ik je alvast vertellen!

Ik hoop dat er toch enkele mensen gedacht hebben "Oh, daar had ik niet aangedacht" en dat ik alvast zo wat heb kunnen helpen. Als je een verre reis op de planning hebt staan: heel veel plezier en geniet van elke minuut! Wees verwonderd over alles en leer een verschillende culturen en mensen kennen. En als je geen verre reis maakt; waar wacht je nog op?!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

As you may have read in my January overview, I'm traveling to Argentina in less than a week. Although I'm very excited about leaving Europe for the first time EVER, there were a lot of things to plan, to buy, to think of and well, things that needed to be done that I didn't even know about, to be honest. I thought I'm probably not the only one with this problem so I wanted to share some key things to put on your to do list when traveling abroad, be it to Argentina, South Africa, Canada or Russia.

(Travel) Documents

First, you need to check which documents you need to be able to even enter the country you are about to visit. For some countries a visa is required, for others an international travel passport will do. If you already have all the necessary documents, don't forget to check the expiration date on them. Most countries require that the documents are still valid for at least 6 months so be sure to check whether that's the case.
If you're taking a long flight, be sure to have all the flight documents with you as well (you never know!) as well as your identity papers (passports, visa, ...).

Our department of Foreign Affairs has got a really useful site which allows you to check which documents you need for which country so if you're not sure, you can always check here.


Vaccinations

Some more exotic destinations, require that you are vaccinated for certain diseases before leaving. With Argentina that was the case as well. I got two very painful vaccinations for hepatitis A and another, less painful, one for yellow fever.
If you're not sure which vaccinations are necessary, googling gets you a long way but I would check with your general practitioner to be sure. Furthermore, you can also check out the website of the Tropical Institute which has a lot of information as well. Some vaccinations, such as yellow fever, are exclusively available at the Tropical Institute so be sure to check everything thoroughly!


Medication

When traveling abroad, the food is often very different than you're used to. So even when you got all the right vaccinations and took every prevention strategy to heart, there's still a chance you are going to get sick. I know, not fun. Like I said, it's my first time traveling outside Europe and I don't know what to expect either so I'm bringing everything. Multiple things against diarrhea (because this is most likely to happen), against nausia, against vomitting, headaches, blisters (although not really a disease)... I even got some antibiotics should I get dengue fever (hey, you never know!).
Again, check with your general practioner and see what he/she thinks is necessary and let them prescribe something for you. After all, they know best.


Money issues

Currency?

Another important thing is to check what the local currency is. Living in Europe, you can get used to the fact that everything can be paid in euros and well, I sometimes forget that there are other currencies out there as well.


Exchange?

Once you know which currency is being used, you also need to know how and where to exchange the money. In our case, someone else has figured out the most profitable way to exchange money (very easy) but be sure to check the internet and to see where the exchange rates are the best. Sometimes, as in our case, it's better to take your euros with you and exchange the money upon arrival. Apparently, Argentina loves to receive dollars and euros so the rates are quite lucrative at the moment. But in other cases, it might be a better idea to exchange some money in advance at your local bank.


Credit card?

Next to having some cash, you might also want to take a credit card with you. It always comes in handy for unforeseen costs. If you've decided to bring your regular bank card with you, be sure the card will work at your destination. Especially in Europe, most cards only work inside Europe. If you travel outside Europe, you might need to visit your bank and have the country 'deblocked'. For Argentina for example, I had to inform my bank so they could give me access to withdraw money for a period of a month in Argentina.

Right material

With the risk of being too mothering, I wanted to stress that's important to have the right material with you. If you're going hiking, please take your hiking shoes with you. It's obvious, I know, but I once went hiking with my Vans on and although I survived and didn't have too many blisters, hiking shoes would have been welcome. This year I'm going rafting so I'm being proactive and already purchased a beautiful new (pink!!) pair of watershoes, as you can see pictured above. Other things that I think of are:


Money Belt

Depending on where you're going exactly, a money belt might come in very handy. Especially if you're going to very turistic and rather poor countries, a money belt is a good idea. I'm referring to the type of money belt you wear under your clothes, where nobody can see it. For Argentina, I even went for a variant with a steel cable in it so it can't be cut of either. I might be exagarating but you can't be too sure. You don't want to ruin the trip by losing all of your money.
The extra advantage is that the money belt is discrete, you have it with you all the time so no need to worry and you can keep your regular wallet with a little bit of cash in your usual backpack so nobody suspects you're actually carrying a lot more money than just that.


Switch-plug (converter)

Traveling to a different country, even within Europe, often goes with a difference in plugs as well. Don't forget this or you won't be able to charge your phone, your camera or use your hair dryer if you're carrying one. Because I didn't have any converters lying around at home, I - or actually my father - invested in one that has five different options, I believe. The list of countries in which you can use it is quite long too so it comes in handy for future travels as well which was the main goal anyway.

Climate 

I know this sounds obvious but I actually made the mistake of not checking the climate for this trip. I totally didn't think about the fact that Argentina is located BELOW the equator and that this means the seasons are backwards. While I was thinking that I was going to Argentina in late summer, beginning of fall, it's actually still winter, going into early spring. So google the climate, peoples! Don't be fooled, like I am!
Anyway, no worries, as Argentina has great weather in late winter as well and has even fantastic weather up North (which is where we're going). The only drawback is that it's only 10-15°C in Buenos Aires, where we arrive and end our trip but the more northern part of our trip (Salta, Corrientes, Iguazu, ...) can be quite hot... which means you need to pack for all seasons. Bummer when you're going backpacking, I tell ya!

I hope that you at least thought ones "Oh, didn't think of that" and that I could be of help that way. If you're traveling abroad: have a lot of fun and enjoy every minute. Be amazed at everything and learn to know different cultures and people and if you're not; what the hell are you waiting for?!

No comments:

Post a Comment