December 26, 2015

Mijn eerste capsulekleerkast

Vooraleer ik start met wat de langste blogpost tot hiertoe op de blog is, wil ik jullie nog een (laat) zalig kerstfeest wensen! Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van een lekker feestmaal en het naar je zin had met je geliefden!

En nu, back to bussiness; ik las onlangs op internet iets over capsulekleerkasten en nu ben ik erdoor geobsedeerd. Ik had er nog nooit over gehoord maar blijkbaar is het echt een ding en ik moet zeggen: het idee intrigeert me. Als je niet weet wat een capsulekleerkast is, kan je er alles over lezen in het artikel hierboven maar kort samengevat zijn dit de belangrijkste dingen die je moet weten.
 • Je beperkt je kleerkast tot 37 stukken per seizoen. In andere woorden, je moet al je outfits voor drie maanden samenstellen uit die 37 stukken.
 • Die 37 stukken bestaan uit topjes, broeken, rokken, schoenen en jassen. Accessoires, pyjama’s, sport outfits en ondergoed zijn (gelukkig) niet inbegrepen.
 • Je hebt enkel die 37 stukken tijdens 1 seizoen. Er wordt niet gewinkeld tot het einde van het seizoen om je klaar te maken voor een nieuwe capsule.

Waarom zou je je willen beperken tot maar 37 stukken, vraag je?

 Wel, als je een typisch meisje bent zoals ik, heb je waarschijnlijk een kast vol kleren maar nooit iets om aan te doen. Je grijpt misschien ook altijd terug naar dezelfde kleren en de kans bestaat dat er kleren in je kleerkast hangen waar je het bestaan niet meer van af wist.  Door je 37 favoriete stukken te selecteren uit je kleerkast, (1) bespaar je veel tijd bij het kiezen van kleren want er is nu eenmaal minder keuze in verschillende combinaties, (2) bespaar je veel geld want je mag maar 37 stukken in je kleerkast hebben liggen en (3) wordt je volgens mij ook creatiever in het samenstellen van je outfit want je wilt ook niet altijd hetzelfde aanhebben en begint misschien dingen te combineren waar je eerst nooit aan had gedacht.

Voor meer details over capsulekleerkasten en hoe je ze kan samenstellen, kan je dit artikel lezen, en dit… en dit ook. En dit is ook interessant. Of je kan de term gewoon googlen en je hebt een hele lijst waar je uit kan kiezen.

Zoals ik al zei, ben ik zeker schuldig aan het feit om een hele kleerkast VOL kleren te hebben en nog altijd het gevoel te hebben dat je niets hebt om aan te trekken. Aangezien ik heb besloten maar 5 kledingitems te kopen gedurende dit jaar (waar ik nu al heel hard mee worstel trouwens maar tot hiertoe hou ik me aan het plan), dacht ik dat een capsulekleerkast een goed experiment voor me zou kunnen zijn. Dus besloot ik om het maar eens te proberen.

Voor ik zover was, wou ik een inventaris maken van wat ik nog in mijn kast had liggen op dat moment. En het verdict was hard… écht hard. Ik nam al mijn kleren – van alle seizoenen, van mijn leuke, lichte zomerjurkjes tot mijn warme en gezellige winterkleren – en spreidde ze allemaal over mijn bed uit. Ik telde ze allemaal en kwam tot het overweldigende getal van… 176 items. Serieus, ik heb 176 (!) items en daarbij waren nog niet eens mijn jassen, blazers, schoenen, sportkleren, niet eens de kleren die in de wasmand zaten inbegrepen (nog eens een goede reminder waarom ik maar 5 items wil kopen dit jaar). Als ik er dan nog maar aan denk dat ik zeker 30 paar schoenen heb, ongeveer 3-4 blazers en nog eens 5-7 jassen betekent dat ik minstens 220 items heb (inclusief wat in de wasmachine zit). O oooo.

Je kan je vast wel inbeelden dat het niet gemakkelijk is om van 220 items naar 37 terug te vallen. Ik wist onmiddellijk dat 37 gewoon niet genoeg ging zijn voor mij. Bijlange na niet zelfs! Maar dat is op zich geen probleem omdat je niet verplicht ben om je op dat nummer 37 vast te pinnen. Je kan gewoon het aantal items kiezen dat goed voelt voor jou, zolang je je maar aan dat nummer houdt. Anyway, ik wou me bij het essentiële houden en enkel de items houden die geschikt zijn voor de herfst. Al mijn lente/zomerkleren heb ik ergens opgeborgen onder mijn bed zonder erover na te denken wat ik nu bij wilde houden en wat niet. Daar maak ik me later wel zorgen over. Uitstelgedrag?

DUS… laten we beginnen! Na alle niet-relevante kleren te laten verdwijnen, zat ik op ongeveer 70 stukken en ik wilde ergens rond 50 items eindigen. Als het enigszins mogelijk was, zou ik zelfs voor 40 willen gaan (dat is dichterbij 37 he) maar dat leek een illusie te zijn. Maar we moeten beginnen bij het begin, met al mijn winterkleren uitgestald, moest ik nog een selectie maken van ik weg wilde doen en wat ik wilde houden. Om dat te beslissen, maakte ik verschillende stapels, wat de meest gebruikte methode is om die selectie te maken, denk ik. Ik had een ‘weggooien’- hoop, een ‘bijhouden’-stapel en een ‘misschien’-stapel (want ik vind het heel moeilijk om beslissingen te nemen). Ik ging door al mijn kleren en verdeelde ze over de verschillende stapels. De blijvertjes gingen onmiddellijk terug mijn kleerkast in en de weggooikleren gingen de vuilbak in of werden apart bijgehouden om misschien ooit nog te verkopen. De misschien-stapel borg ik op in een doos die ik niet al te ver weg verstopte zodat ik nog items kon terugnemen voor het geval ik ze toch te erg zou missen.

De volgende stap nu, ik heb alle kleren die ik wilde aandoen maar aangezien een capsulekleerkast uit een beperkter aantal kledingstukken bestond dan ik gewoon ben, begon ik om foto’s te nemen van al mijn keren en zo een inventaris aan te maken op mijn computer (ik ben een nerd, I know). Ik dacht dat dit misschien zou helpen om outfits samen te stellen. Ik zette de foto’s ook op mijn gsm en met behulp van de ‘DressApp’ die ik installeerde, kon ik de kledingstukken bij elkaar matchen tot ik een outfit had die ik leuk vond. Ik ben geenszins een fashionista dus ik draag wel vaker dezelfde outfits opnieuw maar ik ben nog altijd een meisje dus een beetje variatie is ook nodig! De app was voor mij heel nuttig om outfits samen te stellen die wat uit mijn comfortzone lagen maar dan toch vrij leuk bleken te zijn wanneer ik ze aan had.

Ik ben nu al een hele tijd aan het praten en praten (of eigenlijk schrijven en schrijven) over die capsulekleerkast zonder jullie de mijne te laten zien. Dus hier is waar ik mee geëindigd ben:Oké, ik geef toe dat niet al mijn kleren op de afbeelding staan (maar toch de meeste, ik speelde niet zo heel hard vals) maar er waren gewoon te veel foto’s om op 1 beeld te kunnen zetten, sorry! Ik ben niet helemaal zeker of zo’n capsulekleerkast haalbaar gaat zijn voor mij maar ik ben nu al blij dat ik het geprobeerd zal hebben. Waarom? Omdat ik nu tenminste weet wat er in mijn kast zit. Wat ik heel mooi vind, waar ik zonder zou kunnen leven of wat ik leuk vind maar niet meer van weet of het nog wel iets voor mij is. Ik geloof dat die oefening me een beter beeld kan geven op wat echt iets voor mij is en me beter kan doen inzien wat ‘mijn stijl’ nu eigenlijk is. Dus ik ben sowieso gelukkig!

-------------------------------------------------------------------
English version:
Before I start off with the longest post so far on this blog, I want to wish you all a (late) merry Christmas! Hope you all enjoyed dinner last night and had a great time with your loved ones!

And now, back to business: I read something on the Internet about capsule wardrobes and now I'm obsessed with it. I had never heard of it but apparently, it's a thing and I have to say; the idea intrigues me as well. If you don't know what a capsule wardrobe is, you can read all about it in that same article but I'll explain the key ideas to you quickly;


 • You limit your wardrobe to 37 pieces for the season. In other words, you have to piece together all your outfits for 3 months out of those 37 pieces;
 • Those 37 pieces include tops, bottoms, shoes and jackets. Accessories, pyjamas, sport outfits and underwear are not included (luckily).
 • You stick to those 37 pieces during the season. So no shopping until the end of the season to get ready for a new capsule!
 • Why do you want to limit your wardrobe to only 37 pieces, you ask?
  Well, if you are a typical girl like me, you probably have a closet full of clothes and nothing to wear most of the time. As a consequence you're wearing the same clothes every time and maybe you have forgotten about the  other clothes still hanging there... unused (guilty!). By selecting the favorite 37 pieces of your wardrobe, you (1) save a lot of time because you have less time to think about all the possible combinations (because there aren't as much options to choose from), and (2) you save a lot of money as well because you only "are allowed to have" 37 pieces.

  For more detailed information about capsule wardrobes and how to create your own you can check out this article... or this one... or this one... and this one is interesting too... or just google it and you'll have tons of articles to choose from. 

  Like I said above, I'm definitely guilty of having a closet FULL of clothes and still feeling like I have nothing to wear. Seeing as I agreed to only buy 5 items this entire year (which I'm struggling with real hard but still sticking to the plan!), I thought a capsule wardrobe might be a good idea for me as well... So I decided to try it.

  But before I could, I needed to make an inventory of what I have laying around at the moment... And the verdict was hard... Really hard. I took all my clothes - all seasons included, from my cute summer dresses 'til my warm and cozy winter sweaters - and spread them across my bed. I counted all of them and got to a stunning 176 pieces... Seriously, I have 176 clothing items and this wasn't even including any outerwear, no jackets or blazers, no shoes, no sportswear, not even the items that were in the washing hamper (this is a great reminder to why I decided to only buy 5 items). Thinking about the fact that I have well over 30 pairs of shoes and have more or less 3-4 blazers and another 5-7 coats, this means I at least have 220 items (including what's in the washing machine)... O ooo.

  You can see that coming from 220 items it's not easy to go 37... I immediately knew that 37 was not going to be enough for me.. Not even close! But that's no problem because you don't have to pin yourself stuck to those 37 pieces, you can go for the number that feels right for you as long as you stick to your number. Anyway, I thought I'd stick to what's essential at the moment and kept only my clothing items that are suited for autumn. All my spring/summer clothes got stashed away somewhere under my bed without thinking about what I wanted to keep and what I wanted to toss. I'll deal with that later... Procrastinating much?

  So... Let's get started then! After letting all non-relevant clothes disappear, I believe I had still a 70-ish pieces left and I wanted to end somewhere around 50 pieces at least, if possible I wanted to hit 40 (closer to 37, right?) although that seems an illusion. But first things first, left with all my winter clothes, I still had to make a selection of what could go and what I certainly wanted to keep. To do this, I might separate piles, which is the most common method to make such a selection, I think. I had a toss pile, a keep pile and a maybe pile (because I'm really bad at making decisions). I went through all my clothes and divided them between the different piles. The keepers went back into my closet and the toss pile went in the bin or were stored separately to maybe sell them later on and I stashed the maybe pile in a separate box so I could still use the clothes if I missed them too much.

  Next step, I have all the clothes I want to wear but as this collection is more limited than I am used to, I started taking pictures of all my clothes to make an inventory on my computer. I thought it would help me to pair outfits together. I also uploaded these pictures on my phone and with help of the 'DressApp' that I installed, I could pair together clothing items until I had an outfit I liked and save it. I'm no fashionista so I often wear the same outfits again but I'm still a girl so a little variation is nice from time to time. This app was actually a very useful tool to create some outfits which were out of my comfort zone but pretty cute once I had them on.

  Anyway, I've been talking and talking (or actually, writing and writing) about this capsule wardrobe the whole time without actually showing you any pictures so far. This is what I ended up with:  Okay, I have to admit that I didn't include all of my clothes (but still most of them, I didn't cheat that much) but it were simply too much pictures to fit into one frame... Sorry! I'm not sure whether this capsule wardrobe thing is actually going to work for me at all but I'm already happy I tried it. Why? Because I now realise what's in my closet. What I love, what I could live without or what I like but am not sure about if it's for me. I believe this excercise might help me find what is really 'me' and help me define 'my style'. So I'm happy anyway! ;)

  4 comments:

  1. Sounds like a great idea. But Nope, i couldnt do it!

   Happy holidays
   Fashionhappens.Be

   ReplyDelete
   Replies
   1. I'm not sure if I will stick to it either, but we'll see!

    Thanks and happy New Year too! :)

    Delete
  2. Ik ben benieuwd :D Ik denk niet dat ik het zou kunnen :p alhoewel ik zou eindelijk eens de kleren kunnen wegdoen die ik nooit draag ;) Maar eigenlijk wil ik stiekem eens mijn kleerkast uitbreiden met wat extra kleren :3

   ReplyDelete
   Replies
   1. Haha, als je kleren wilt bijkopen, gaat dit systeem inderdaad niet lukken, vrees ik! Ik heb ook geen idee of dit iets voor mij gaat zijn, maar ik neem de regels ook niet zo letterlijk! Ik ben al lang blij dat ik eindelijk eens wat orde heb geschept in de chaos die mijn kleerkast heet! :)

    Delete